Thematuin: Twisted Garden

Thematuin: Twisted Garden

Tegenover de ene trend staat soms haaks een andere. Niks nostalgische: hedendaags moet het zijn. Modern, vernieuwend, verrassend. We gaan op zoek naar nieuwe vormgeving. Naar nieuw ritme, een nieuwe harmonie, nieuwe vlakverdeling en beweging. En die vinden we in de Twisted Garden.

In deze tuin zien we een strakke vormgeving waarbij we spelen met hoogteverschillen, met zwevende vlakken en nieuw ritme. We zien er verrassende borders met monotype beplanting. Die bestrijkt hele vlakken die zich op een bijzondere manier tot elkaar verhouden.

De vormentaal van deze tuin gaat over verspringen, verschuiven, ombuigen, geometrie. We zien er positieve en negatieve vormen, verhoogde en verdiepte vormen, alles staat in dienst van een nieuwe ritme.

Materialen
Gladde constructieve materialen: metaal, kunststof, glad natuursteen, glad hout.

Kleuren
Geen opvallend kleurgebruik. Wit heeft de hoofdrol. We zien limegroene tinten aangevuld met grijze en bruine naturellen.