Casaco 60x60x3 cm Cinza

35,94 per m2
 • Min. besteleenheid
  2 stuks = 0,72 m2
 • Aantal per verpakking
  12,24m2
 • Bestel
 • 25,88
 • = 0,72 m2

Casaco 60x60x3 cm Cinza

Vul uw postcode in om de verzendkosten te berekenen.

35,94 per m2
 • Min. besteleenheid
  2 stuks = 0,72 m2
 • Aantal per verpakking
  12,24m2
 • Bestel
 • 25,88
 • = 0,72 m2

Het beste design en de beste kwaliteit voor uw tuin en terras. Elke Casaco tegel koopt u in het volste vertrouwen. Als u de onderhoudsvoorschriften goed naleeft, moet u alleen maar denken aan wat u precies op uw terras gaat doen: barbecueën met het gezin of gewoon zonnen met een drankje erbij? Vorstbestendigheid, nagenoeg geen vergroening en kalkuitslag dankzij de coating.

Marlux biedt een breed assortiment strakke, gecoate tegels voor uw tuin. Met Marlux tegels kan je de stijl van je interieur doortrekken naar buiten. Het aanbod is ruim waardoor je een schitterend resultaat kan realiseren. Ieder jaar worden weer nieuwe coatings, kleuren en texturen ontwikkeld. 

 • Merk
  Marlux

Berekening incl. minimale 2% marge (desgewenst iets meer bestellen):

Advies en garantiebepalingen bij betonproducten en gebakken bestrating

Toepassing
Het is van groot belang dat u een product kiest dat geschikt is voor uw toepassing. Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop , alle siertegels, banenverbanden en alle producten dunner dan 6 centimeter zijn niet toepasbaar op opritten of mogen niet op enige wijze toegepast worden daar waar gebruik anders is dan voetverkeer. Dit omdat bij deze producten door zwaardere belasting dan voetverkeer de drukbelasting ervoor zorgt dat er scherven en/of stukken van het product kunnen springen.

Bestellen
In bijna elk tuinontwerp en/of vorm van uw tuin/oprit dient u bij bestelling van uw bestratingsproducten rekening te houden met het zogenaamde “zaagverlies” en eventuele uitval van bestratingsproducten bij breuk of beschadiging tijdens verwerking. Om te voorkomen dat u moet nabestellen/bijbestellen, met alle extra kosten en met eventueel risico op kleurverschillen/structuurverschillen van dien, adviseren wij circa 2-3% meer te bestellen.

Betonproducten eigenschappen
Alle betonproducten krassen, dat is inherent aan beton. Afhankelijk van kleur, structuur en het uitgekozen type betonproduct is dit (beter) zichtbaar. Over het algemeen geldt hoe donkerder de tegel, hoe eerder krassen zullen opvallen. Hetzelfde geldt voor gecoate betontegels en effen kleurige tegels.
 
Kalkuitslag
Verschijnt er witte uitslag op uw bestrating? Geen nood, het gaat om kalkuitslag. Kalkuitslag manifesteert zich als een witte waas en/of witte strepen. Wij vervaardigen onze betonproducten uit natuurlijke grondstoffen zoals water, granulaten en uiteraard cement. Aangezien kalkuitslag een 100% natuurlijk verschijnsel is, dat zich voordoet bij alle producten op basis van cement, kunnen wij dit ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontroles niet uitsluiten. Belangrijk om te weten is dat kalkuitslag de kwaliteit van het betonproduct op geen enkele manier nadelig beïnvloedt. Kalkuitslag kan dus nooit een reden zijn voor reclamatie, weigering of prijsvermindering van onze producten. Kalkuitslag verdwijnt na verloop van tijd vanzelf.

Controle bij aflevering
Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten dien je de materialen bij aflevering, en dus voor verwerking, zorgvuldig te controleren op; juistheid, schade, breuk, kleurverschil, structuurverschil en corresponderende productiedata bij levering van meerdere pakketten van één en hetzelfde product. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Je dient er echter wel rekening mee te houden dat bestrating kleine maatverschillen, structuurverschillen, droogscheuren en kleine onvolkomenheden kan hebben. Eventuele gebreken dienen binnen 24 uur na levering kenbaar gemaakt te worden. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

 

Verwerkingsadvies

Grondwerk en waterafvoer
Zet aan de hand van het tuinontwerp alle maten in uw tuin uit met paaltjes, die u aan de buitenrand van het te bestraten oppervlak plaatst. Op deze paaltjes geeft u de hoogte aan waarop de stenen worden geplaatst. Gebruik hiervoor een waterpas. Vertrek van een vast punt vanaf de woning richting de tuin. De aanvangshoogte of steenhoogte is 1 à 2 cm onder de deurdorpel. Voor een goede afwatering is een lichte helling noodzakelijk. Als regel volstaat een helling, ook wel afschot genoemd, van 1 à 2 cm per meter. Nadat de hoogte op de paaltjes is aangeduid, spant u hiertussen een touwtje, zodat u al een goed beeld krijgt van de latere bestrating. Tel voor de totaal uit te graven diepte de dikte van de bestrating hierbij op. Voor een tuinpad of terras die normaal te voet worden belopen, is 15 tot 20 cm fundering inclusief straatlaag voldoende. Voor een oprit dient de fundering inclusief straatlaag 25-30 cm te zijn.

Fundering
Om uw bestrating goed tot zijn recht te laten komen, is het zaak een stabiele en goed drainerende fundering te maken. Een terras, tuinpad of oprit met bestrating bestaat uit 3 lagen: de bestrating zelf, een straatlaag, en een funderingslaag. In het uitgegraven deel brengt u nu als eerste de funderingslaag aan. Houd u voor de hoogte rekening met het feit dat er nog een straatlaag van 3 tot 5 cm en de bestrating bovenop komen. Het is zaak de funderingslaag goed te verdichten met een daarvoor geschikte trilplaat. De bovenkant van de fundering bepaalt de vorm van de uiteindelijke bestrating. Houd u dus in dit stadium rekening met het afschot van 1 à 2 cm per meter.

Straatlaag
De straatlaag is de laag waarop u daadwerkelijk de bestrating plaatst. Deze laag is 3 tot 5 cm dik en bestaat uit schoon zand. De straatlaag dient o.a. om kleine dikteverschillen op te vangen en wordt vooraf één keer licht afgetrild. De straatlaag komt boven op de afgetrilde fundering.

Kantopsluiting
Naast de juiste bestrating en de goede ondergrond is de kantopsluiting zeker zo belangrijk. Gebruik een opsluitband met de minimale afmetingen van 5x15x100cm voor terras en tuinpad. Voor een oprit dient de kantopsluiting minimaal de afmetingen 8x20x100 cm te hebben. Bij voorkeur 10x20x100 cm. Plaats de kantopsluitingen met de buitenkant gelijk aan het gespannen touwtje. Zorg ervoor dat u de kantopsluiting 2 cm lager plaatst dan de bovenkant van de bestrating. Dat zorgt voor een mooiere afwerking en een betere afwatering.

Afreien
Nadat de fundering is getrild, de straatlaag en kantopsluiting zijn aangebracht, kunt u de straatlaag afreien. Hiervoor maakt u gebruik van een afreilat. Het afreien: plaats twee profielen op het gewenste niveau in de stabiele laag. Dit is de onderkant van de aan te brengen sierbestrating. Trek met de afreilat het overtollige zand over de twee profielen naar u toe. Eventueel vult u tijdens het afreien de eventueel ontstane kuilen bij. Na het afreien neemt u de profielen weg en vult u sleuven onder de profielen bij. Bij een breed oppervlak plaatst u een extra profiel zodat de afreilat telkens op twee profielen rust.

Straatwerk
Op de straatlaag plaatst u vervolgens de bestrating. Leg elke bestrating met een kleine voeg van 1 tot 3 mm. Met een voeg vangt u mogelijke maatafwijkingen op tijdens de verwerking, voorkomt u versplintering van de deklaag en eenmaal op een juiste manier gevuld zorgt een voeg voor stabiliteit. Werk vanaf de reeds geplaatste bestrating, zodat u de afgereide straatlaag niet schendt. Het spreekt voor zich dat u hierbij schoon en uiterst zorgvuldig te werk gaat om de reeds geplaatste bestrating niet te beschadigen. Passtukken verkrijgt u door de bestrating te zagen met een diamantzaag. Klinkers kunt u eventueel met een steenknipper op de juiste maat knippen.

 • Verpakking tot aan verwerking (plaats van leggen) zoveel mogelijk intact laten. Vroegtijdig verwijderen van de hoes kan leiden tot het ontstaan van kalkuitbloei , kleurverschillen of onnodige beschadigingen.
 • Tegels niet over elkaar schuiven (sleepsporen) bij het pakken van een tegel van de pallet/verpakking. Tegels dienen getild te worden. De onderkant van een tegel is ruw en veroorzaakt krassen bij het schuiven over de bovenlaag.
 • Let op: zaagslijpsel mag absoluut niet op uw bestrating terecht komen! Het slijpsel hecht zich bijzonder makkelijk en snel en is niet of nauwelijks te verwijderen. Spoel om dezelfde reden het zaagslijpsel direct van de passtukken af met veel water.
 • Verwerk tegels en stenen vanuit alle geleverde pakketten door elkaar om de juiste nuancering te verkrijgen. Zo voorkomt u kleurverschillen en/of kleurblokken. Tintverschillen tussen diverse pallets bestrating komen vrijwel altijd voor.
 • Bij elke bestrating dient u er rekening mee te houden dat deze gevoelig is voor beschadigingen. Het is dan ook raadzaam om bestrating tijdens het uitpakken, verplaatsen en verwerken op alle onderdelen zorgvuldig te behandelen, zodat u krassen en andere beschadigingen voorkomt. Gebruik tevens het juiste stratenmakersgereedschap.
 • Let op! Producten zonder afstandhouder, vellingrand, facet of een anderszins uitgevoerde splintervrije kop en alle producten dunner dan 6 centimeter mogen onder geen beding worden afgetrild! Tril pas af na minstens 35 vorstvrije dagen na productie. De productiedatum vind u terug op de productie labels op de pakketten. Tegels groter dan 30x30 mogen niet getrild worden vanwege een grotere kans op breuk. Daarnaast mag niet afgetrild worden: bestrating in stroken verband (banenverbanden), siertegels zoals gecoate tegels, keramische tegels, natuursteen en tegels met reliëf erin.

Invegen van bestrating materialen
De juiste voeg versterkt in alle opzichten het eindresultaat van uw bestrating in positieve zin. Of het nu gaat om tuinpaden, terrassen of opritten, u moet de bestrating voegen. Een gevulde voeg zorgt voor stabiliteit van uw bestrating. Gebruik zilverzand voor kleine voegen van 1 tot 3 mm. Met een zachte bezem veegt u het materiaal in de voegen. Veeg vervolgens overtollig zand van de bestrating en bewaar dit, omdat u deze handeling meerdere keren moet herhalen. Laat geen resten op de bestrating liggen, want dit kan vlekken en/of krassen veroorzaken. Pas als er geen kieren meer ontstaan na het invegen, zijn de voegen goed gevuld. Zand spoelt uiteindelijk weg en er kan onkruid doorheen groeien. Er zijn in onze moderne tijd technisch hoogwaardige producten voorhanden, die nog beter aansluiten op de huidige behoefte aan onderhoud. Laat u hierover informeren in onze winkel.

Onderhoud
Houd uw bestrating altijd schoon van zand, grind, aarde, bladeren, vogelpoep, vet, olie en andere soorten van vervuiling. Deze kunnen namelijk beschadigingen en/of vlekken achterlaten die niet meer te herstellen c.q. te verwijderen zijn. Ondanks eventuele impregnatie of coating op de tegels kunt u op den duur toch te maken krijgen met groene aanslag. Ga dan niet met zure of bijtende middelen aan de slag en vermijd onkruidbranders, staalborstels en hogedruk reinigers. Deze kunnen uw bestrating ernstig beschadigen. Houdt u zich aan de daarvoor geschikte reinigingsmiddelen. Het onderhoud van uw terras, oprit of tuinpad kan gebeuren door regelmatig te schrobben met neutrale natuurzeep. Het voedende bestanddeel in deze neutrale natuurzeep, lijnolie, zal zorgen voor bescherming terwijl andere bestanddelen zorg dragen voor reiniging. U dient echter wel rekening te houden met het gegeven dat het gebruik van neutrale natuurzeep een negatief effect kan hebben op de slipweerstand.

Vlek of verkleuring? Kom dan langs voor advies op maat!
Mocht er onverhoopt een storende vlek of verkleuring op uw terras, oprit of tuinpad verschijnen dan is deze in sommige gevallen nog te verwijderen. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren en is werk voor uw vakman. Een ondeskundige zal uw probleem alleen vergroten. Wij adviseren u in ieder geval eerst een stukje te testen en het resultaat goed te beoordelen alvorens u overgaat tot reiniging van een groter oppervlak. Ook hier geldt dat u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed zult moeten lezen en opvolgen. Gebruik in ieder geval nooit bijtende reinigingsproducten of producten op basis van zout(zuren). Reclamaties als gevolg van gebruik van verkeerde reinigingsproducten en/of verkeerde toepassing zullen wij niet in behandeling nemen. 

NIET DOEN!
Hogedrukreiniger: gebruik in geen geval een hogedrukreiniger op uw bestrating. Een hogedrukreiniger veroorzaakt namelijk corrosie en lijdt tot onherstelbare schade.

(Strooi)zout: gebruik geen (strooi)zout op uw bestrating, dit tast de bestrating aan.

Na verloop van tijd zal elke bestrating gaan verkleuren. Houdt hier rekening mee bij het kiezen van de bestrating. Het kan dan ook voorkomen dat de showtegels, die u gezien heeft, lichter van kleur zijn dan de nieuwe bestrating die u krijgt. Als u meerdere maten besteld kan het voorkomen dat er onderling kleurverschil aanwezig is. Houdt er rekening mee dat in geval van “overdekte delen” van uw bestrating, deze niet geleidelijk verkleurt met de rest van de bestrating (zoals bij bestrating onder een veranda).

Extra informatie met betrekking tot gecoate producten
- Bij ontvangst zorg dat de tegels droog worden opgeslagen en laat de tegels in de verpakking tot deze worden geplaatst.
- Behandel de tegels tijdens de plaatsing met zorg en schuif de tegels niet over elkaar. Stoot de tegels ook niet tegen elkaar om beschadigingen op hoeken en randen te voorkomen.
- Gebruik NOOIT een trilplaat op de tegels.
- Plaats op gecoate tegels geen vlakke voorwerpen zoals zwembaden, bloempotten, enz. om afdrukken te vermijden. Voorzie voldoende ventilatie onder deze voorwerpen en verplaats ze regelmatig. Plaats steeds een schaaltje onder uw bloempotten.
- Wanneer er met harde materialen over de gecoate tegels geschuurd wordt, kunnen er krassen verschijnen op deze tegels. 

Marlux Designtegels is een serie met hoogwaardige terrastegels. Alle voorzien van M-Coat protection en dus zeer onderhoudsvriendelijk. Bij normaal onderhoud en plaatsing volgens Marlux-voorschriften heeft u 10 jaar garantie op vorstbestendigheid, geen kalkuitslag, niet vergroenend.

De coating van deze tegel is in tegenstelling tot veel andere tegels zo hoogwaardig dat 10 jaar garantie heeft op vorstbestendigheid, kalkuitbloei en vergroening. De tegels dienen dan wel volgens voorschriften verwerkt en onderhouden te worden. U kunt de garantie aanvragen via de fabrikant Marlux. De Designtegels van Marlux zijn bovendien alle voorzien van een hoogwaardige digitale print. Deze is niet alleen decoratief en uiterst trendy maar vooral zeer duurzaam en slijtvast. De perfecte tegel voor een modern en luxe terras.

Onderhoudtips Marlux Designtegel:

 • Pas altijd op voor bladeren en ander organisch afval, sommige soorten bevatten zuren die in de tegels kunnen trekken.
 • Gebruik geen strooizout, zuurhoudende onderhoudsproducten of solventen, het kan de materialen aantasten.
 • Vetvlekken en andere vlekken altijd direct afpoetsen met schoon water, eventueel met een kleine scheut neutrale zeep.
 • Wij raden het gebruik van hogedrukreinigers af, u versnelt hiermee het verouderingsproces.
 • Plaats ook altijd een schaaltje onder bloempotten en probeer zoveel mogelijk ventilatie te voorzien onder de voorwerpen die u op uw terras plaatst.
 • Alle betontegels zijn gevoeliger voor krassen

Het merendeel van onze tegels zijn beschermd met de unieke M-Coat.  Deze coating geeft je extra bescherming tegen  vervuiling. Dit omdat de vlek niet in de tegel kan indringen.  Wijn geknoeid of een ijsje laten vallen op je gecoate terrastegel?  Dan volstaat het om de vlek met een servet of een droge doek weg te nemen. Een sopje van warm water en een natuurlijke zeep gebruik je om je terras zuiver te maken.
Is de vlek toch iets hardnekkiger, dan stap je over naar een gespecialiseerde milde terrasreiniger. Spoel altijd na met zuiver water.