menu

Herroepinsrecht

Retourneren via het Herroepingsrecht. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgaaf van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of per e-mail) op de hoogte te stellen de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Wij kunnen geen zogenaamde '(deel)retournering' accepteren voor producten uit de volgende klassen:
- Handelskwaliteit

- B-kwaliteit

- Partijen

Wij informeren onze klanten nadrukkelijk over de speciale voorwaarden die gepaard gaan met een aankoop uit deze kwaliteitsklassen. Beschadigingen en/ of afwijkingen zijn soms mogelijk.  Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaardlevering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De direct kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw eigen rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. De hoogte van de retourkosten is afhankelijk van de grootte/zwaarte van het pakket.

Product en verpakking in oorspronkelijke staat Indien u een product bestelt en u bent er niet zeker van dat u het product wilt houden, raden wij u aan voorzichtig om te springen met het product en de verpakking. Indien u namelijk wel gebruik maakt van uw herroepingsrecht dient u als consument het product en de verpakking zo veel als redelijkerwijs mogelijk, het product en de verpakking in de oorspronkelijke staat bij ons aan te leveren.

Let op: Klaasse Bos Tuinmaterialen neemt bij aankoop een groot deel van de verzendkosten voor haar rekening. Wanneer u het pakket terugstuurt naar Klaasse Bos Tuinmaterialen betaalt u wel de werkelijke kosten. De retourkosten zijn dus hoger dan de bezorgkosten voor aankoop van de producten. Toelichting werkelijke kosten van terugzending: deze hoeven niet hetzelfde te zijn als de transportkosten die berekend waren bij de toezending van de producten. Hiervoor werden namelijk de meest gunstigste transportkosten berekend op basis van routes, volume en gewicht.

Voorwaarden voor retourneren:
Tegels worden besteld per m2. Indien u niet per m2 retourneert, dan kunnen we hiervoor een waardevermindering in rekening brengen. Voor het beoordelen van de tegels is het niet nodig om ze te leggen.

Verzendkosten bij het retourneren Wanneer u uw bestelling wilt retourneren dan zullen er kosten in rekening moeten worden gebracht om de betreffende materialen op te halen. Onze kosten om pallets retour te halen per pallet:
1 pallet: €136,12
2 pallets: €166,88
3 pallets: €197,64
4 pallets: €228,40
5 pallets: €259,16
6 pallets: €293,98
7 pallets: €326,83
8 pallets: €393,98
9 pallets: €461,13
10 pallets: €528,28

Prijzen inclusief 21% btw.